Εξειδικευμένη ομάδα λογιστών για φοροτεχνικά και φορολογικά θέματα κατοίκων εξωτερικού με φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα.